Dezember / December 2015

Clumber Spaniel  Clumber Spaniel beim Apportieren   Clumber Spaniel beim Apportieren   Clumber Spaniel beim Apportieren   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel unterwegs  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spanielunterwegs   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel unterwegs  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel beim Dummytraing   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel mit Dummy   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel

Fenster schließen / close

___________________________________________________________________________________________________

All rights by Dukeries' Clumber Spaniel 2011 - 2023 Hinweis

Dukeries' Clumber Spaniel.... Photos