Oktober / October 2015

Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit   Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit   Clumber Spaniel Junghunde   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel Junghunde   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel Junghunde   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel Junghunde   Clumber Spaniel im Nebel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit   Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel Junghunde   Clumber Spaniel Clumber Spaniel   Clumber Spaniel Junghunde  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel im Nebel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel Junghunde   Clumber Spaniel im Nebel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel im Nebel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel im Nebel   Clumber Spaniel  Clumber Spaniel   Clumber Spaniel im Nebel   Clumber Spaniel bei der Wasserarbeit

Fenster schließen / close

___________________________________________________________________________________________________

All rights by Dukeries' Clumber Spaniel 2011 - 2023 Hinweis

Dukeries' Clumber Spaniel.... Photos